samedi 15 juin 2013

Bee Quilt: hexagone 5, 6 et 7

Encore un message sur des hexagones! Cette fois-ci l'hexagone 5: des petits hexies formant une étoile au milieu; hexagone 6: un nœud Celtique en bleu et deux couleurs de turquoise (chain stitch); hexagone 7: des fleurs en fil dégradé et la majorité des feuilles en basket stitch. Et bien sur le total d'aujourd'hui !

Another post on hexagons ! This time hexagon 5: little hexies that form a star in the middle; hexagon 6: a Celtic knot in blue and  two shades of turquois (chain stitch); hexagon 7: flowers in variegated thread and the majority of the leaves in basket stitch. And of course the total picture as of today !

Nog een post over hexagons ! Deze keer hexagon 5: kleine hexies die een ster in het midden vormen; hexagon 6: een Keltische knoop in blauw en twee tinten turkoise (ketting steek); hexagon 7: bloemen in een draad met kleurverloop en het merendeel van de blaadjes in basket stitch. En natuurlijk het geheel van vandaag !
 

 Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire