samedi 8 juin 2013

Bee Quilt - hexagone 1

Récemment je m'ai inscrit pour participer au Bee Quilt de Crazy Broderies & Compagnie. Ça veut dire faire des hexagones à son rythme pour finir avec un quilt. A chaque fois qu'on a fini un ou plusieurs hexagones on le montre l'un à l'autre et on s'encourage entre nous....
Voila mon premier essai !
Comme j'habite la Bresse ça commence avec un coq en bluework avec son tissu de dos assorti !

Recently I joined the Bee Quilt by Crazy Broderies & Compagnie. That means that we make hexagones in our own rythm and finish it as a quilt. Every time somebody finishes one or more hexagones we show it to eachother and encourage eachother....
Here's my first try !
Because I live in the Bresse I started with a rooster in bluework with the assorted fabric on the backside!

Ik heb me net ingeschreven voor de Bee Quilt van Crazy Broderies & Compagnie. Dat betekent dat we hexagons in ons eigen tempo maken om ze vervolgens in een quilt te verwerken. Iedere keer als iemand een of meer hexagons af heeft, laat zij deze aan de anderen zien en we moedigen elkaar zo aan....
Hier is mijn eerste poging !
Omdat ik in de Bresse woon ben ik begonnen met een haan in bluework met bijpassende stof op de achterkant !


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire